sagfoto3

Ecosågen Twin 400 har tillverkats i över 25 år och är exporterad till en rad länder, men hemmamarknaden är alltid viktigast för oss. En kontinuerlig produktutveckling gör att våra produkter alltid ligger i framkant när det gäller innovativ teknik, tillförlitlighet och prestanda. Ecosågen saknar helt smörjnipplar och drivremmar. Driftsäkerheten är optimal och underhållsbehovet minimalt. En såg ska inte bara vara effektiv utan även rolig att använda.

Sågverket är i sin helhet testat och tredjepartscertifierat av Svensk Maskinprovning, SMP, för att tillse att produkten motsvarar gällande säkerhetskrav och CE standarder samt är även patenterat hos PRV.

Vi använder legerad stålplåt från Domnarvets Järnverk, Borlänge, i våra produkter. Efter laserskärning bockas detaljerna och nödvändiga hål gängas. Delarna svetsas i fixtur. Ytbehandlingen börjar med betning där allt fett och glödskal avlägsnas. Efter det sker elförzinkning för att slutligen ytbeläggas med ett slagtåligt pulverlack.

EEE står för Ergonomi, Ekonomi och Ekologi. I vårt sågkoncept har vi lyckats kombinera dessa faktorer. Ergonomin är i särklass, vilket betyder att du kan såga långa pass utan att bli uttröttad, mycket tack vare den hydrauliska stockhanteringen, laser, samt den låga ljudnivån. Ekonomin åstadkommes genom en bra relation pris-prestanda samt obetydliga underhållskostnader. Slutligen, en Ekologisk produkt, driven av elkraft, gärna grön sådan, med låga driftskostnader, högt sågutbyte per insatt KWH och minimala effektförluster.

Konstruktion

DSCF8854

Automatisk utmatning

Sågramen är uppbyggd av laserskurna bockade plåtprofiler. På denna ram rullar en rörlig sågenhet. Matningen av sågenheten är steglös och drivs med en hydraulmotor via dragvajer i sågenhetens hörn. Ett integrerat hydraulaggregat är placerat i den bakre änden av sågramen.

Sågenheten är uppbyggd på en 12 mm motorplåt där två elmotorer är vertikalt monterade. På varje elmotors utgående axel återfinns en sågspindel som utgör fäste för sågklingan. Inga transmissioner utan kraften rakt ner i sågklingan. Längst ner på sågspindeln, ovanför sågklingan, återfinns två frässkär, som reducerar stocken om den är för grov.

Sågenheten rör sig upp och ner mot rulllagrade gejderstyrningar. Den vertikala rörelsen utförs med hjälp en hydraulcylinder och två simplexkedjor, anbringade på utsidan av sågmotorernas flänsar. Motorplåten lyftes därmed absolut symmetriskt, viket ger ännu exaktare sågning och därmed lägre effektbehov.

En måttskala indikerar sågmåttet och en laser indikerar var på stocken snittet kommer ske.

Baktill på sågenheten är placerat en taggad stålplåt som tar tag i det sågade materialet och transporterar det automatiskt bakåt vid returkörning av sågenheten. För att möjliggöra denna funktion har hydraulaggregatet placerats högre upp, så att materialet kan passera under tanken.
Sågverket manövereras helt från en plats där alla funktioner finns samlade. Det ger ett bekvämt och arbetsbesparande arbetssätt, samt en säker arbetsplats

Funktion

stocklyft

Stocklyft

klamdon

Klämdon

Den hydrauliska stocklyften lyfter snabbt och elegant upp stocken så att den enkelt kan rullas in på sågbänken. Stocklyften tjänar nu även som ett uppläggningsbord för bakar/sågytor och annat material som sågats. Arbetet blir säkrare och risken för klämskador minskar när stockarna kan ligga på ett enkelt upplag i marknivå.

Sågverket är utrustat med 3 par hydrauliska klämdon som fixerar stocken orubbligt under sågmomentet. ”Flaggorna” kan enkelt vinklas i lämpligt läge och är taggade upptill för att greppa ordentligt om det är snö och is på stocken. Flaggorna utgör även vinkelanslag vid sågningen av blocket så att det blir rätvinkligt sågat.

När blocket sågats på tre sidor kläms det fast med låga spännklackar vilket möjliggör att den sista brädan kan sågas ner till 25 mm. Klämdonen rör sig symmetriskt mot centrum, så samtidigt som stocken fixeras, så centreras den även på sågbänken, perfekt för enmansarbete. Tack vare den absoluta fixeringen av stocken kan sågningen ske med en precision som saknar motstycke.

Den hydrauldrivna stockroteraren vänder stocken blixtsnabbt mellan de olika sågmomenten. Skonar ryggen och gör det trevligt att såga själv. Roteraren består av en tandad kedja som drivs av en hydraulmotor, steglöst varierbar såväl när det gäller hastighet som rotations riktning.

Klingor

sagklingaSågenhet2Ecosågen Twin 400 sågar med två horisontellt liggande sågklingor. Vardera sågklinga är fästad vid sågspindeln med 4 försänkta skruvar. Något behov av klingfläns med vänster eller högergängad mutter erfordras alltså inte. Sågklingan lossas enkelt med hjälp av en insexnyckel eller ännu snabbare med en batteridriven skruvdragare.

Klingans diameter är 400 mm och har skärbredden 4,1 mm. Stambladet är tillverkat av höglegerat stål från Uddeholm och är bestyckad med hårdmetalltänder från Sandvik Coromant. Tillsammans ger detta suveräna skäregenskaper med stor slitstyrka och långa slipningsintervall.

Med dubbelklingan bortfaller helt problemet med sågning av virke på vintern. Med Ecosågen Twin 400 sågar du obehindrat i såväl fruset som halvfruset virke, samma sågklinga går att använda året om.

Tänderna är växelvis slipade så att varje tand bara skär halva snittet. Spånet kan då expandera sidledes utan att de tränger mot virket och orsakar friktion. Denna specialdesignade sågklinga går extremt lätt i kombination med två yttre och två inre rensskär som har till uppgift att rensa ur spån och kvist ur sågskäret.

Efter sågklingorna löper en klyvkniv som har till uppgift att lätta på trycket som det sågade virket utövar på bakkanten av sågklingan.

Teori

quattrowebbsågning2Ecosågen arbetar med två horisontellt liggande sågklingor. Stocken ligger still under sågoperationen, orubbligt fixerad av 3 par individuellt ställbara hydrauliska klämdon.

Sågklingorna överlappar varandra med ca 5mm för att garantera att virket blir ordentligt genomsågat. Sågklingorna arbetar från centrum ut mot stockens yta vilket medför att eventuella föroreningar inte dras in i stocken utan kastas ut. Det medger sågning av ca 150 – 200 stock innan slipning av sågklingan är nödvändig.

virke sagSkärtanden startar sitt arbete parallellt med märgen där det initiala motståndet är som lägst. Det gör att skärtanden kan en aggressivare skärvinkel utan att för den skull slitas speciellt hårt. Samtidigt får den sågade ytan en väldigt slät yta. Inte för slät dock, utan utmärkt för ytbehandling med såväl rödfärg som annan färg.

Vad som avgör hur mycket spån som kan lagras av sågklingan är spånutrymmet vid varje tand. Blir spånutrymmet fullt tenderar spånet att pressas ner på båda sidor om stambladet med ökad friktion och därmed snabb värmeökning i stambladet. Med dubbelklinga har varje sågklinga bara att skära hälften av sågsnittet och därmed minskar behovet av spånutrymme också med hälften. Risken för ”varmkörning” av sågklingan är därmed nästan obefintlig.

Med den lilla diametern på sågklingan blir friktionen mellan trä och stamblad minimal. Det är ytterst sällsynt att sågklingan fastnar på grund av tjurved mm.

En förutsättning för gott sågresultat är att stocken ligger absolut still och frånvaron av vibrerande detaljer i sågenheten under sågoperationen.

Sågklingan går stabilt även om det omväxlande är hårda kvistar och mjukt trä som ska forceras. Sågklingan i sig har en styvhet som ger god precision till skillnad från ex. band som böjer sig av motståndet eller rent brister, samtidigt som virket blir vågigt och driftavbrotten påfrestande många.

Tekniska data

 Max stocklängd  6,2 m
 Max stockdiameter  50 cm
 Tunnaste bräda  1,5 mm
 Max fyrkantblock  300 x 300 mm
 Max plankdimension  75 x 300 mm
 Sågsnitt  4,1 mm
 Hydraulsystem  Integrerat, 170 bar systemtryck
 Stödben  6 mekaniska
 Stocklyft  Hydraulisk
 Stockriktare, klämdon  Hydrauliska, 3 par
Stockroterare Hydraulisk
Drivning sågenhet Hydraulisk, steglös 0-1 m/s
Riktmedel Laser
Sågklinga 2 st 400 mm i hårdmetall
Sågmotor 2 st 7,5 kW med inbyggd skivbroms
Hjulaxel (mobil såg) Obromsad för 30 km alternativt bromsad för 80 km
Vikt mobil såg 1500 kg
Längd mobil såg 10,1 meter
Strömbehov 32 A med 7,5 kW motor
Kapacitet Ca 8-12 stockar per timma