ecostallEcoStällaren är en måttställare till Ecosågen som beräknar och automatiskt ställer in rätt såghöjd.

 • Exakt inställning av såghöjden +/- 0,1 mm
 • Enkelt förval av sortiment
 • Flera olika sortiment kan blandas ur samma block
 • Digital höjdvisning i stor och ljusstark display
 • Alla plankor får exakta dimensioner
 • Ingen huvudräkning – enkel att lägga första snittet och veta att sista plankan får rätt dimension, all beräkning av mått och klingbredd görs automatiskt.

Detta ger snabb och exakt sågning

 

sagFör att lägga in alla förval till blocket på bilden till höger såga det i ett svep:

 1. Knappa in de dimensioner du önskar ur blocket med början nedifrån
  • Tryck på knapp 25 två gånger
  • Tryck på knapp 50 en gång
  • Tryck på knapp 19 en gång
 2. Lyft sågklingorna över blocket med hydraulspaken
 3. Tryck på knappen ”Inställ” och sågen sänker sig automatisk till rätt nivå för att såga första sågsnitt
 4. När snittet är klart, höj sågen med hydraulspaken och backa sågen till utgångsläget.
 5. Tryck på knapen ”Inställ” igen och sågen sänker sig till rätt nivå för att såga nästa förvalda planka.

ecostall2Tekniska data:

 • 36 förprogrammerade mått
 • Digital visning av aktuell såghöjd
 • Digital visning av antal inmatade plankor
 • Visning av valt mått för nästa planka
 • Måttställaren styr en magnetventil som sänker sågenheten till den valda såghöjden
 • Robusta tryckknappar som kan hanteras med handskarna på.
 • Kapsling med skyddsklass IP 65
 • Noggrannhet +/- 0.1 mm

Enkel inmatning av mått – Snabb inställning av såghöjd