fras1fras2Ecofräsen, timringsfräs för timmerhustillverkning. Placeras på Ecosågens sågram, som en särskild enhet. Stocken sågas ned till lämplig blockbredd med klingsågen. Därefter fräses de två obearbetade ytorna med Ecofräsen

Fräsen är utrustad med två kuttrar som drivs av en gemensam elmotor.
Den ena kuttern är utrustad med fasonstål som ger rundningen av stocken. Den andra kuttern är utrustad med dragstål som ger det frästa spåret, där tätningsdrevet sedan kan placeras.

Fräshuset kan enkelt vridas framåt eller bakåt och aktivera den ena eller andra kuttern.

Stocken fräses konisk genom att ”lilländen” kan lyftas upp och fixeras hydrauliskt. Ecosågens klämdon, som fixerar stocken, centrerar den automatiskt på sågramen så att ” långdraget ” hamnar exakt i mitten på stocken. Snabbt och elegant.

Tekniska data:

Max fräshöjd över sågbänk
Min fräshöjd över sågbänk
Blockbredd
Elmotor effekt
Strömbehov
Höjdjustering
Matning
50 cm
10 cm
4″ – 8″
4 kw
8,5 A
Mekanisk
Manuell