Utmatningssats, består av en förhöjning av hydraultanken och en kraftig plåtlucka på sågenheten för att automatiskt skjuta ut sågat virke bakåt ut sågen. Detta sker är sågenheten går i retur efter varje sågat snitt.


Sågverk 154bUtmatning