Dessa uppgraderingar till Ecosågen har tagits fram efter idéer och önskemål från våra kunder.
Både uppgraderingar och tillbehör passar alla tillverkade gröna sågar.

Stockrulle

Stockrullen används för att enkelt justera stocken i längdsled vid lastning av timmer på sågbänken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteras enkelt på stocklyften på gröna sågar.
Levereras i paket om två stockruller inklusive fästdetaljer.

 

Överrullningskydd

Förhindrar att stockar rullar över sågen vid lastning av timmer på sågbänken.
Går enkelt att montera på befintliga gröna Ecosågar.
Levereras i paket om tre stycken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmatningssats

Satsen består av en förhöjning av hydraultanken och en kraftig plåtlucka på sågenheten för att automatiskt skjuta ut sågat virke bakåt ut sågen. Detta sker är sågenheten går i retur efter varje sågat snitt.


Sågverk 154bUtmatning