IMG_9052BEcobig, grovsåg för övergrovt timmer, placeras på Ecosågens sågram där den utgör en särskild enhet. Då den inte används placeras den vid sågramens bortre ände, där den inte stör den normala sågningen med sågklingor.

Ecobig är en kedjesåg, som framföres manuellt. Det långa sågsvärdet, 75 cm,rör sig absolut parallellt med sågramen vi höjdpositioneringen då det är buret även vid svärdstoppen. Det garanterar en stabil gång med mycket god måttnoggrannhet. Kedjan smörjes effektivt via en integrerad oljepump.

Den kraftfulla sågmotorn har inbyggda termosäkringar i lindningarna för att säkra en optimal funktion.

Efter det att stocken antingen märgklyvits eller sönderdelats i andra block, sågas delarna snabbt och exakt upp med klingsågen.

Tekniska data:

Max sågsnitt
Max såghöjd över bänk
Min såghöjd över bänk
Elmotor effekt
Strömbehov
Sågsvärd mått
Höjdjustering
Matning
68 cm
IMG_9058B70 cm
20 cm
5 kw
10 A
75 cm, 1,6 mm
Mekanisk
Manuell